MATOKEO YA KIDATO CHA SITA 2024 TAZAMA HAPA


KUITWA KWENYE USAILI NEC 2024 TAZAMA HAPA


TAMISEMI AJIRA ZA WALIMU 2024 TAZAMA HAPA


PATA AJIRA MBALIMBALI KILA SIKU BONYEZA HAPA

NAFASI 9483 za Kazi Kada ya Afya TAMISEMI July 2024

Filed in Ajira, Michezo by on 12/07/2024 0 Comments
Share this Post

NAFASI 9483 za Kazi Kada ya Afya TAMISEMI July 2024

NAFASI 9483 za Kazi Wizara ya Afya July 2024,Nafasi za Kazi Kada ya Afya 2024,Ajira za Afya 2024/2025,Nafasi 9483 za kazi wizara ya Tamisemi july 2024 download PDF,Tangazo la Ajira TAMISEMI 2024,Tangazo la ajira Kada ya afya Tamisemi.

NAFASI 9483 za Kazi Kada ya Afya TAMISEMI July 2024

NAFASI 9483 za Kazi Kada ya Afya TAMISEMI July 2024,Nafasi za Kazi Kada ya Afya 2024,Ajira za Afya 2024/2025, Nafasi 9483 za kazi wizara ya Tamisemi july 2024 download PDF,Tangazo la Ajira TAMISEMI 2024,Tangazo la ajira Kada ya afya Tamisemi,Ajira 9483 za Afya Kupitia Utumishi (PSRS), Ajira 9483 za Afya Tamisemi 2024.

TANGAZO LA NAFASI ZA KAZI KADA ZA AFYA 07-07-2024

Katibu wa Sekretarieti yaAjira Katika Utumishi wa Umma kwa niaba ya Sekretarieti za Mikoa na Mamlaka ya Serikali za Mitaa (TAMISEMI) inakaribisha maombi ya kazi kutoka kwa Watanzania wenyesifa na uwezo wa kujaza nafasi 9483 kama ilivyoainishwa katika tangazo hili.

✅FUNDI SANIFU VIFAA TIBA DARAJA LA II (BIOMEDICAL ENGINEERING
TECHNICIAN II) NAFASI 86

MKOA WA ARUSHA 4, DAR ES SALAAM 3, DODOMA 26, GEITA 2, IRINGA 2,
KAGERA 1, KATAVI 3, KIGOMA 1, LINDI 5, MARA 4, MBEYA 3, MOROGORO 2,
MTWARA 5, MWANZA 3, NJOMBE 3, RUVUMA 2, SIMIYU 4, SINGIDA 2,
SONGWE 4, TABORA 3, TANGA 4.

MAJUKUMU YA KAZI

 • Kufanya matengenezo ya vifaa vya huduma za tiba;
 • Kutunza kumbukumbu za kazi za kila siku;
 • Kuagiza vifaa na vipuri vya kutengenezea vifaa Tiba;
 • Kutunza vifaa Tiba na vipuri;
 • Kufanya kazi nyingine atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi.

SIFA ZA MWOMBAJI
Kuajiriwa wenye stashahada ya kawaida Ufundi Sanifu Vifaa Tiba kutoka Chuo
kinachotambuliwa na Serikali

NGAZI YA MSHAHARA: Kwa kuzingatia Ngazi za Mishahara ya Serikali TGHS-B

✅TABIBU MSAIDIZI DARAJA LA II (CLINICAL ASSISTANT II) – NAFASI 636.

MKOA WA ARUSHA 9, DAR ES SALAAM 3, GEITA 38, IRINGA 26, KAGERA
18, KATAVI 32, KIGOMA 29, KILIMANJARO 25, LINDI 19, MANYARA 15, MARA 24, MBEYA 28, MOROGORO 18, MTWARA 49, MWANZA 17, NJOMBE 18, PWANI 18, RUKWA 26, RUVUMA 23, SHINYANGA 28, SIMIYU 33, SINGIDA 24, SONGWE 24, TABORA 39 NA TANGA 53.

MAJUKUMU YA KAZI

 • Kutoa huduma za kinga na tiba
 • Kutambua na kutibu magonjwa
 • Kutoa huduma ya Afya ya msingi (Primary Health Care)
 • Kufanya kazi nyingine atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi zinazohusiana
  na elimu, uzoefu na ujuzi wake.

SIFA ZA MWOMBAJI
Kuajiriwa wenye Cheti cha Mtihani wa Taifa wa Kidato cha IV ambao wamehitimu Mafunzo ya Miaka Miwili ya Tabibu Wasaidizi (Clinical Assistants Certificate).

NGAZI YA MSHAHARA: Kwa kuzingatia Ngazi za Mishahara ya Serikali TGHS A

✅AFISA MLEZI WA WATOTO MSAIDIZI DARAJA LA II (ASSISTANT CHILD
CARE OFFICER GRADE II) – NAFASI 2 MKOA WA IRINGA

MAJUKUMU YA KAZI

 • Kutoa huduma za malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya Mtoto katika Vituo vya Kulelea Watoto Wadogo Mchana, Vituo vya Kulelea Watoto Wachanga, Makao ya Watoto Walio katika Mazingira Hatarishi ikiwamao mahabusu za watoto, shule za maadilisho, nyumba salama (safe houses) na Drop-in centres, vituo shikizi vya shule (Satellite schools)
 • Kuandaa mpango wa huduma za uchangamshi wa awali katika viyuo vya kulelea
  watoto wadoga mchana
 • Kushiriki katika kuandaa mazingira wezeshi ya utekelezaji wa huduma za Mama kwa watoto ikiwamo miundombinu na vifaa vya michezo na kona za
  ujifunzaji.
 • Kuandaa taarifa ya utekelezaji wa shughuli za kila siku katika eneo husika.
 • Kutambua wadau, fursa na rasilimali walizonazo ili kuwaunganisha na wahudumiwa
 • Kuendesha mafunzo ya kuwajengea uwezo walezi wa watoto na jamii husika,
 • Kutoa ushauri kwa wazazi/walezi kuhusu malezi ya watoto katika eneo lake
 • Kuandaa taarifa ya utekelezaji wa shughuli za kila siku katika eneo husika.
 • Kushiriki katika kutambua wadau, fursa na rasilimali walizonazo ili kuwaunganisha na wahudumiwa
 • Kutoa elimu na huduma ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto kwa jamii.

SIFA ZA MWOMBAJI
Kuajiriwa wenye Stashahada katika mojawapo ya fani za Elimu ya Malezi, Makuzi na Maendeleo ya Awali ya Mtoto, Ustawi wa Jamii, Saikolojia au fani nyingine zinazofanana na hizo kutoka Chuo kinachotambulika na Serikali.

NGAZI YA MSHAHARA: Kwa kuzingatia Ngazi za Mishahara ya Serikali TGS C

✅AFISA MUUGUZI DARAJA LA II (NURSING OFFICER II) – NAFASI 301.

MKOA WA ARUSHA 11, DAR ES SALAAM 21, DODOMA 11, GEITA 13, IRINGA 4, KAGERA 21, KATAVI 23, KIGOMA 6, KILIMANJARO 13, LINDI 11, MANYARA 11, MARA 9, MBEYA 9, MOROGORO 13, MTWARA 30, NJOMBE 10, PWANI 12, RUKWA 10, SHINYANGA 12, SIMIYU 11, SINGIDA 11, SONGWE 7, TABORA 12 NA TANGA 10

MAJUKUMU YA KAZI

 • Kufanya kazi za kiuguzi za kuhudumia wateja katika jamii, hospitali na sehemu zote zinapotolewa huduma za afya.
 • Kukusanya takwimu muhimu za afya.
 • Kuwaelekeza na kusimamia wauguzi walio chini yake.
 • Kutoa huduma kwa wagonjwa majumbani.
 • Kutoa ushauri nasaha.
 • Kutayarisha mpango wa kazi kwa ajili ya huduma za uuguzi.
 • Kutoa huduma za kinga na uzazi.
 • Kuelimisha wagonjwa na jamii.
 • Kufanya kazi nyingine atakazopangiwa
  na mkuu wake wa kazi zinazohusiana na elimu, uzoefu na ujuzi wake.

SIFA ZA MWOMBAJI
Kuajiriwa wenye Shahada ya Uuguzi kutoka Chuo Kikuu kinachotambuliwa na Serikali, waliohitimu mafunzo ya vitendo kazini (Internship) ya mwaka mmoja, waliosajiliwa na Baraza la Wauguzi na Wakunga Tanzania.

NGAZI YA MSHAHARA: Kwa kuzingatia Ngazi za Mishahara ya Serikali TGHS C

✅AFISA MUUGUZI MSAIDIZI DARAJA LA II – (ASSISTANT NURSING OFFICER II)
NAFASI 1016.

MKOA WA ARUSHA 22, DAR ES SALAAMA 39, DODOMA 48, GEITA 32, IRINGA 9, KAGERA 71, KATAVI 55, KIGOMA 45, KILIMANJARO 54, LINDI 25, MANYARA 14, MARA 25, MBEYA 34, MOROGORO 81, MTWARA 74, MWANZA 19, NJOMBE 21, PWANI 25, RUKWA 15, RUVUMA 72, SHINYANGA 36, SIMIYU 30, SINGIDA 45, SONGWE 10, TABORA 65 NA TANGA 50.

MAJUKUMU YA KAZI

 • Kutoa huduma za uuguzi.
 • Kukusanya takwimu muhimu za afya.
 • Kuwaelekeza kazi wauguzi walio chini yake.
 • Kuelimisha wagonjwa na jamii kuhusu matatizo yao ya kiafya.
 • Kutoa huduma za kinga na uzazi.
 • Kufanya kazi nyingine atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi zinazohusiana
  na elimu, uzoefu na ujuzi wake.

SIFA ZA MWOMBAJI
Kuajiriwa wenye Stashahada (Diploma) ya Uuguzi ya muda usiopungua miaka miwili kutoka Chuo kinachotambuliwa na Serikali, waliosajiliwa na Baraza la Wauguzi na Wakunga Tanzania.

NGAZI YA MSHAHARA: Kwa kuzingatia Ngazi za Mishahara ya Serikali TGHS B

✅TABIBU DARAJA LA II (CLINICAL OFFICER II) NAFASI – 1239.

MKOA WA ARUSHA 38, DAR ES SALAAM 42, GEITA 80, IRINGA 49, KAGERA 61, KATAVI 21, KIGOMA 54, KILIMANJARO 34, LINDI 35, MANYARA 51, MARA 39, MBEYA 36, MOROGORO 49, MTWARA 50, MWANZA 60, NJOMBE 32, PWANI 67, RUKWA 37, RUVUMA 61, SHINYANGA 58, SIMIYU 32, SINGIDA 50, SONGWE 22,TABORA 51,TANGA 95, DODOMA 35

MAJUKUMU YA KAZI

 • Kazi zote zinazofanywa na Tabibu Msaidizi.
 • Kutambua na kutibu magonjwa ya kawaida.
 • Kusimamia utendaji wa Watumishi walio chini yake na kufanya upasuaji mdogo.
 • Kushiriki katika kupanga na kutekeleza huduma za Afya Msingi
 • Kushauri na kuhamasisha Wananchi kuchangia huduma za afya za mfuko wa Afya ya Jamii
 • Kuweka kumbukumbu za vifaa na zana za kutolea huduma
 • Kuweka kumbukumbu, kuandaa na kutoa taarifa za utekelezaji
 • Kufanya kazi nyingine atakazopangiwa na Mkuu wake wa kazi zinazohusiana na elimu, uzoefu na ujuzi wake

SIFA ZA MWOMBAJI
Kuajiriwa wenye Stashahada ya Tabibu kutoka chuo kinachotambuliwa na Serikali ambao wamesajiliwa na Baraza la Madaktari Tanganyika.

NGAZI YA MSHAHARA: Kwa kuzingatia Ngazi za Mishahara wa Serikali TGHS-B

✅MFAMASIA DARAJA LA II (PHARMACIST II) NAFASI – 128

MKOA WA KILIMANJARO 4, LINDI 9, MANYARA 1, MARA 8, MBEYA 6,
MOROGORO 9, MTWARA 15, NJOMBE 1, PWANI 4, RUVUMA 3, SHINYANGA
3, SIMIYU 1, SINGIDA 1, SONGWE 5, TABORA 1, TANGA 4, ARUSHA 4, DAR ES SALAAM 8, DODOMA 7, GEITA 4, IRINGA 2, KAGERA 13, KATAVI 3, KIGOMA 12.

MAJUKUMU YA KAZI

 • Kuainisha mahitaji ya dawa na vifaa na kuandaa bajeti yake.
 • Kuagiza,kununua,kuhifadhi na kusambaza dawa na vifaa tiba katika kituo chake cha kazi.
 • Kuweka kumbukumbu za dawa.
 • Kuandaa orodha ya dawa za hospitali (Hospital Fomulary) kwa matumizi ya kituo anapofanya kazi.
 • Kutoa dawa na vifaa tiba kwa wagonjwa.
 • Kusimamia matumizi sahihi ya dawa.
 • Kutengeneza dawa(compounding) kwa matumizi ya kituo anapofanya kazi.
 • Kukagua maduka ya dawa katika sekta binafsi.
 • Kutoa taarifa juu ya madhara yanayotokana na matumizi ya dawa (Adverse drug reaction).
 • Kuwa katibu wa kamati Tiba ya Hospitali (Hospital Therapeutic Commitee) anapofanya kazi.
 • Kuelimisha watumishi walio chini yake, watumishi wengine wa sekta ya afya na jamii juu ya matumizi sahihi ya dawa.
 • Kusimamia utekelezaji wa Sera ya Taifa ya Dawa katika kituo anapofanya kazi.
 • Kufanya kazi nyingine atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi zinazohusiana na elimu, uzoefu na ujuzi wake.

SIFA ZA MWOMBAJI
Kuajiriwa wenye shahada ya Famasi kutoka chuo kinachotambuliwa na Serikali waliohitimu mafunzo ya vitendo kazini (Internship) ya mwaka mmoja ambao wamesajiliwa na Baraza la Famasi.

NGAZI YA MSHAHARA: Kwa kuzingatia Ngazi za Mishahara ya Serikali TGHS-D

✅DOBI (LAUNDERER) – NAFASI 5
MKOA WA SHINYANGA DC 4, KATAVI 1

MAJUKUMU YA KAZI

 • Kufanya uchambuzi wa nguo kwaajili ya kuosha, kukausha, kunyoosha na kuzifungasha na
 • Kazi nyingine kama atakavyoelekezwa na Msimamizi wa kazi.

SIFA ZA MWOMBAJI
Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha nne waliofuzu mafunzo ya miaka miwili au mitatu katika fani ya Dobi (Laundry Services) kutoka katika vyuo vinavyotambulika na Serikali.

NGAZI YA MSHAHARA: Kwa kuzingatia Ngazi za Mishahara ya Serikali – TGHS B

✅AFISA MTEKNOLOJIA DARAJA LA II – MAABARA (HEALTH LABORATORY
SCIENTISTSII ) – NAFASI 57

MKOA WA KAGERA 5, KATAVI 1, KILIMANJARO 2, LINDI 4, MANYARA 2,
MARA 3, MBEYA 1, MOROGORO 3, MTWARA 2, MWANZA 2, NJOMBE 2, PWANI 2, RUVUMA 6, SHINYANGA 1, SIMIYU 2, SINGIDA 7, SONGWE 1, TANGA 5, KIGOMA 2, TABORA 1, KAHAMA 1, ARUSHA 1, RUKWA 1

MAJUKUMU YA KAZI

 • Kufanya uchunguzi wa kimaabara (Haematology, Parasitology,
  Picrobiology, Immunology, Blood Group Serology, Entomology, Clinical Chemistry, and Histopathology) katika Maabara za Afya na utafiti (Research
  laboratories)
 • Kufundisha wanafunzi katika taasisi mbali mbali za Afya, masomo yanayoendana na taaluma ya Maabara
 • Kuchukukua sampuli zinazohitaji utaalam maalum na sampuli kwaajili ya uchunguzi katika maabara nyingine za Afya na utafiti
 • Kuweka Kumbukumbu za matokeo ya vipimo katika rejesta
 • Kutunza vifaa na Vitendea kazi vya Maabara
 • Kufanya kazi nyingine atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi zinazohusiana
  na elimu, uzoefu na ujuzi wake.

SIFA ZA MWOMBAJI
Kuajiriwa wenye Shahada ya Sayansi ya Maabara za Afya kutoka Chuo
kinachotambuliwa na Serikali na kusajiliwa kwa usajili wa kudumu (Full Registration Practitioners) na Baraza la Madaktari Tanganyika.

NGAZI YA MSHAHARA: Kwa kuzingatia Ngazi za Mishahara ya Serikali – TGHS C

✅FIZIOTHERAPIA DARAJA LA II (PHYSIOTHERAPIST II) – NAFASI 83.

MKOA WA ARUSHA 1, DODOMA 3, GEITA 2, IRINGA 3, KAGERA 5, KATAVI
1, KIGOMA 1, KILIMANJARO 5, LINDI 4, MANYARA 4, MARA 8, MBEYA 7,
MOROGORO 4, MTWARA 1, NJOMBE 1, PWANI 7, RUVUMA 8, SHINYANGA
4, SIMIYU 3, SINGIDA 2, SONGWE 1, TABORA 6, TANGA 2.

MAJUKUMU YA KAZI

 • Kutoa tiba kwa kuzoeza viungo/ kwa vitendo.
 • Kukusanya na kutunza takwimu na taarifa za mgonjwa.
 • Kutunza vifaa vya Idara.
 • Kutoa elimu ya Afya kwa jamii kuhusu kutambua dalili na kuzuia ulemavu
 • Kufanya kazi nyingine atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi.

SIFA ZA MWOMBAJI
Kuajiriwa wenye Stashahada ya Fiziotherapia kutoka Chuo kinachotambuliwa na Serikali na kusajiliwa kwa usajili wa kudumu (Full Registration Practitioners) na Baraza
la Madaktari Tanganyika.

NGAZI YA MSHAHARA: Kwa kuzingatia Ngazi za Mishahara ya Serikali – TGHS B

✅DAKTARI BINGWA WA KINYWA NA MENO DARAJA LA II (DENTAL SECIALIST
II) – NAFASI 1 MKOA WA MARA

MAJUKUMU YA KAZI

 • Kufanya kazi zote za matibabu hospitalini zinazohusiana na magonjwa ya kinywa
  na meno.
 • Kushiriki katika kutengeneza na kusimamia utekelezaji wa Sera ya
  Serikali juu ya afya ya kinywa na meno.
 • Kusimamia utekelezaji wa mipango ya kitaifa inayohusu afya ya kinywa na meno.
 • Kutayarisha elimu ya kujiendeleza ya watumishi wa afya ya kinywa na meno.
 • Kuchunguza, kufuatilia na kuzuia milipuko ya magonjwa.
 • Kuandaa mipango na makisio ya bajeti ya huduma za kinywa na meno.
 • Kubuni na kutayarisha mikakati ya kuinua ubora wa huduma ya fani yake.
 • Kuandaa upatikanaji wa vifaa na mahitaji mengine ya tiba ya meno katika ngazi ya taifa.
 • Kushauri wizara kuhusu uendeshaji wa shughuli za afya ya kinywa na meno nchini.
 • Kusimamia shughuli zote zinazohusu taaluma ya afya ya kinywa na meno katika
  wilaya na mikoa kupitia kwa wakuu wa afya katika ngazi hizo.
 • Kubuni, kusimamia na kuendesha utafiti katika maeneo mbalimbali ya afya.
 • Kufundisha wanafunzi katika vyuo vya afya vilivyo katika eneo lake la kazi.
 • Kufundisha na kuelekeza watumishi walio chini yake.
 • Kutoa huduma za medical legal.
 • Kushiriki katika kamati ya jopo la madaktari (medical board) kwa ajili ya kustaafisha wafanyakazi kwa matatizo ya kiafya.
 • Kufanya kazi nyingine atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi zinazohusiana na
  elimu, uzoefu na ujuzi wake.

SIFA ZA MWOMBAJI
Kuajiriwa wenye shahada ya uzamili ya Udaktari Bingwa wa Meno (M.Med/M.Dent au PhD kwenye fani ya Udaktari wa meno) ya miaka mitatu au zaidi kutoka vyuo vikuu vinavyotambuliwa na Serikali. Wawe wamesajiliwa na Baraza la Madaktari
Tanganyika.

NGAZI YA MSHAHARA: Kwa kuzingatia Ngazi za Mishahara ya Serikali TGHS G.

✅DAKTARI WA UPASUAJI WA KINYWA NA MENO DARAJA LA II (DENTAL
SURGEON II) – NAFASI 111.

MKOA WA ARUSHA 1, DAR ES SALAAM 2, DODOMA 5, GEITA 5, IRINGA 3,
KAGERA 23, KATAVI 4, KIGOMA 5, KILIMANJARO 4, LINDI 9, MANYARA 2,
MARA 1, MBEYA 3, MOROGORO 3, MTWARA 2, MWANZA 5, NJOMBE 3, PWANI 3, RUVUMA 8, SHINYANGA 3, SIMIYU 6, SINGIDA 1, SONGWE 2, TABORA 7, TANGA 1

MAJUKUMU YA KAZI

 • Kufanya kazi zote za matibabu hospitalini zinazohusiana na magonjwa ya kinywa na meno.
 • Kutoa na kusimamia elimu ya afya ya kinywa na meno.
 • Kuboresha afya ya kinywa na meno katika eneo lake la kazi na jamii.
 • Kuziba/kukarabati meno, upasuaji, utengenezaji wa meno, kurekebisha
  mataya (orthodontics).
 • Kusimamia wafanyakazi walio chini yake.
 • Kuchunguza, kufuatilia na kuzuia milipuko ya magonjwa.
 • Kufundisha wanafunzi katika vyuo vya afya vilivyopo eneo lake la kazi.
 • Kubuni na kuendesha utafiti na kusambaza matokeo.
 • Kubuni na kutayarisha mikakati ya kuinua ubora wa huduma ya fani yake.
 • Kuandaa mipango na makisio ya bajeti ya huduma za afya ya kinywa na meno.
 • Kushiriki, kuhakiki na kuboresha huduma za afya (Medical audit and quality improvement).
 • Kutoa huduma za outreach katika wilaya/mkoa wake
 • Kutunza takwimu na kuzitumia kama inavyoelekezwa katika misingi ya MTUHA.
 • Kupanga na kutathimini huduma za afya ya kinywa na meno katika eneo la kazi.
 • Kufanya utafiti katika maeneo mbali mbali ya afya ya kinywa na meno.
 • Kufanya kazi nyingine atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi zinazohusiana na elimu, uzoefu na ujuzi wake.

SIFA ZA MWOMBAJI
Kuajiriwa wenye shahada ya udaktari wa upasuaji wa kinywa na meno kutoka vyuo vinavyotambuliwa na serikali waliomaliza “Internship” na kusajiliwa na Baraza la Madaktari Tanganyika.

NGAZI YA MSHAHARA: Kwa kuzingatia Ngazi za Mishahara ya Serikali TGHS E

✅TABIBU WA KINYWA NA MENO DARAJA LA II (DENTAL THERAPIST II) –
NAFASI 210

MKOA WA ARUSHA 13, DAR ES SALAAM 14, DODOMA 9, GEITA 4, IRINGA 1, KAGERA 8, KATAVI 3, KIGOMA 17, KILIMANJARO 6, LINDI 4, MANYARA 6, MARA 9, MBEYA 21, MOROGORO 9, MTWARA 17, NJOMBE 10, PWANI 10, RUVUMA 11, SHINYANGA 7, SIMIYU 4, SONGWE 4, TABORA 7, TANGA 16.

MAJUKUMU YA KAZI

 • Kazi zote zinazofanywa na Tabibu Msaidizi.
 • Kutambua na kutibu magonjwa ya kawaida.
 • Kusimamia utendaji wa watumishi walio chini yake na kufanya upasuaji mdogo.
 • Kushiriki katika kupanga na kutekeleza Huduma za Afya Msingi.
 • Kushauri na kuhamasisha wananchi kuchangia huduma za Afya za Mfuko wa Afya ya Jamii.
 • Kuweka kumbukumbu za vifaa na zana za kutolea huduma.
 • Kuweka kumbukumbu, kuandaa na kutoa taarifa za utekelezaji.
 • Kufanya kazi nyingine atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi

SIFA ZA MWOMBAJI
Kuajiriwa wenye Stashahada ya Tabibu wa Meno kutoka Chuo kinachotambuliwa na Serikali.

NGAZI YA MSHAHARA: Kwa kuzingatia Ngazi za Mishahara ya Serikali TGHS B

✅KATIBU WA AFYA DARAJA LA II (HEALTH SECRETARY II) – NAFASI 41

MKOA WA ARUSHA 3, DAR ES SALAAM 5, GEITA 1, KAGERA 4, KIGOMA 2, KILIMANJARO 1, LINDI 2, MARA 5, MBEYA 1, MTWARA 1, MWANZA 1, NJOMBE 1, PWANI 1, RUKWA 2, RUVUMA 1, SIMIYU 1, SINGIDA 1, SONGWE 2 NA TANGA 6.

MAJUKUMU YA KAZI

 • Kutoa ushauri wa kiutawala na uendeshaji katika masuala ya kila siku kuhusu utekelezaji wa shughuli za afya kwa viongozi na wadau mbalimbali.
 • Kusimamia rasilimali na nyenzo za kuendeshea huduma za afya.
 • Kuratibu utayarishaji wa mipango ya afya katika sehemu yake ya kazi.
 • Kuratibu maandalizi ya makisio ya fedha ya shughuli zinazohusiana na Afya.
 • Kutayarisha taarifa za shughuli za uendeshaji na utekelezaji wa mwezi, robo mwaka na mwaka mzima.
 • Kuratibu mahusiano kati ya vituo vya huduma za afya na wateja/ jamii.
 • Kuratibu huduma za wagonjwa wasiokuwa na uwezo wa kuchangia gharama za huduma za afya.
 • Kuratibu taratibu za rufaa za kiutawala za wagonjwa.
 • Kuratibu, kuchambua na kuhifadhi takwimu na kumbukumbu za afya.
 • Kuwa katibu wa vikao vya Kamati za Uendeshaji huduma za Afya.
 • Kuandaa Tange ya wafanyakazi eneo lake la kazi.
 • Kufanya kazi nyingine atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi zinazohusiana na elimu, uzoefu na ujuzi wake.

SIFA ZA MWOMBAJI
Kuajiriwa wenye Shahada ya Uongozi wa Huduma za Afya (Health Services
Administration) kutoka Chuo Kikuu kinachotambuliwa na Serikali.

NGAZI YA MSHAHARA: Kwa kuzingatia viwango vya Mishahara ya serikali TGHS C.

✅AFISA FIZIOTHERAPIA DALAJA LA II (PHYSIOTHERAPY OFFICER II) –
NAFASI 11.

MKOA WA DAR ES SALAAM 4, GEITA 3, MWANZA 2, NA PWANI 2.

MAJUKUMU YA KAZI

 • Kufanya kazi zote za Mfiziotherapia hospitalini zinazohusiana na
  magonjwa mbalimbali yakiwemo magonjwa ya watoto, wazee,na wote waliolazwa.
 • Kuchunguza mgonjwa, kupanga matibabu kulingana na tatizo la mgonjwa na kufuatilia hali ya mgonjwa husika.
 • Kutoa ushauri wa tiba na rufaa ya mgonjwa kwa kada nyingine za afya kulingana na tatizo la mgonjwa.
 • Kutoa na kusimamia elimu ya Fiziotherapia, Utengamao na tiba na kuboresha afya ya mwili na viungo katika Wilaya na Mikoa au eneo lake la kazi.
 • Kutoa Ushauri nasaha wa Utengamao kwa wagonjwa katika jamii (CBR).
 • Kutunza takwimu za wagonjwa wa Fiziotherapia na watu wenye ulemavu na kuzitumia kama ilivyoelekezwa katika misingi ya MTUHA.
 • Kutathimini huduma za Fiziotherapia na Utengamao katika eneo lake la kazi.
 • Kusimamia na kuelekeza watumishi walio chini yake.
 • Kuandaa mipango na makisio ya bajeti ya huduma za Fiziotherapia katika eneo la kazi.

SIFA ZA MWOMBAJI
Kuajiriwa wenye Shahada ya Fiziotherapia (BSc. in Physiotherapy) kutoka Vyuo Vikuu Vinavyotambuliwa na Serikali waliomaliza “Internship” na kupata usajili (Full Registration) kutoka Baraza la Madaktari Tanganyika.

NGAZI YA MSHAHARA
Kwa kuzingatia viwango vya Mishahara ya serikali TGHS C.

✅AFISA AFYA MAZINGIRA DARAJA LA II (ENVIROMENTAL HEALTH OFFICER
II) – NAFASI 124

MKOA WA TANGA 19, SHINYANGA 1, KIGOMA 7, NJOMBE 1, MTWARA 3.
IRINGA,2 DAR ES SALAM 7, KAGERA 18, KATAVI 2, ARUSHA 3, NWANZA 13,
SIMIYU 3, MARA 2, PWANI 11, GEITA 3, MBEYA 2, LINDI 5, RUKWA 2.

MAJUKUMU YA KAZI

 • Kutoa ushauri na kusimamia njia bora za usambazaji wa maji safi na
  salama na utupaji wa taka.
 • Kuelimisha jamii juu ya mbinu za kujikinga na kupambana na mlipuko ya magonjwa.
 • Kukusanya na kuchambua takwimu za Afya ya Mazingira.
 • Kusimamia utekelezaji wa Sheria zinazohusu Afya ya Mazingira.
 • Kuandaa taarifa za utekelezaji na kuziwasilisha katika mamlaka husika.
 • Kuandaa na kufuatilia mikakati ya kuboresha na kusimamia usalama na afya kazini.
 • Kuhakiki afya bandarini na mipakani.
 • Kuratibu na kuhakiki kaguzi za vyakula, maji, kemikali, viwanda, sehemu za kazi na maeneo ya jumuiya.
 • Kufanya kazi nyingine atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi zinazohusiana na elimu, uzoefu na ujuzi wake

SIFA ZA MWOMBAJI
Kuajiriwa wenye Shahada ya kwaza ya Sayansi za Afya ya Mazingira na mafunzo kazini kutoka katika Chuo kinachotambuliwa na Serikali na wawe wamesajiliwa na Bodi ya Wataalamu wa Afya ya Mazingira.

NGAZI YA MSHAHARA: Kwa kuzingatia viwango vya Mishahara ya serikali TGHS C

NAFASI 9483 za Kazi Kada ya Afya TAMISEMI July 2024

✅AFISA AFYA MAZINGIRA MSAIDIZI DARAJA LA II (ASSISTANT
ENVIROMENTAL HEALTH OFFICER II) – NAFASI 276

MKOA WA TANGA 19, KIGOMA 11, NJOMBE 16, MTWARA 13, DAR ES
SALAM 14, IRINGA 7, KAGERA 6, MOROGORO 14, ARUSHA 10, MWANZA
11, SIMIYU 3, MARA 13, PWANI 15, GEITA 13, LINDI 7, RUKWA 14,
KILIMANJARO 11, DODOMA 15, SONGWE 5, TABORA 9, MANYARA 10,
SINGIDA 5, RUVUMA 13, KATAVI 3, SHINYANGA 6, MBEYA 13.

MAJUKUMU YA KAZI

 • Kudhibiti na kuzuia milipuko ya magonjwa
 • Kupambana na kuzuia wadudu na wanyama wanaoeneza magonjwa.
 • Kusimamia uzikaji wa maiti zisizotambuliwa na zile zinazotokana na magonjwa ya kuambukiza
 • Kuandaa taarifa mbali mbali za Afya ya Mazingira katika ngazi ya kata na kuziwasilisha katika mamlaka husika.
 • Kukusanya na kuchambua takwimu za Afya ya Mazingira, katika kata na kutoa mrejesho ili kuchukua hatua zinazostahili.
 • Kutoa elimu ya afya ya mazingira kwa jamii.
 • Kukagua mazingira katika sehemu zinapotengenezwa vyakula ili kuhakikish usalama na afya ya jamii.
 • Kusimamia sheria za afya ya mazingira katika ngazi ya Kata pamoja na kusaidia jamii katika kutengeneza sheria ndogondogo.
 • Kuhamasisha jamii katika kuboresha vyanzo vya maji na Usafi wa Mazingira.
 • Kuhamasisha jamii kuhusu utekelezaji wa Huduma za Afya ya Msingi katikanngazi ya Kata.
 • Kufanya kazi nyingine atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi zinazohusiana na elimu, uzoefu na ujuzi wake.

SIFA ZA MWOMBAJI
Kuajiriwa wenye Stashahada ya Sayansi ya Afya ya Mazingira kutoka chuo
kinachotambuliwa na Serikali na wawe amesajiliwa na Bodi ya Wataalamu wa Afya Mazingira.

NGAZI YA MSHAHARA: Kwa kuzingatia viwango vya Mishahara ya serikali TGHS B

✅MSAIDIZI AFYA YA MAZINGIRA DARAJA LA II (ENVIROMENTAL HEALTH
ASSISTANT II) – NAFASI 122

MKOA WA KATAVI 4, ARUSHA 2, SIMIYU 4, MARA 7, GEITA 19, RUVUMA 5, LINDI 6, MBEYA 3, KILIMANJARO 3, MOROGORO 4, IRINGA 2, DODOMA 14,
KIGOMA 4, MANYARA 4, TANGA 2, SINGIDA 2, KAGERA 13, MWANZA 9 ,
MTWARA 5, NJOMBE 2, TABORA 8

MAJUKUMU YA KAZI

 • Kudhibiti na kuzuia milipuko ya magonjwa.
 • Kupambana na kuzuia wadudu na wanyama wanaoeneza magonjwa.
 • Kusimamia uzikaji wa maiti zisizotambuliwa na zile zinazotokana na magonjwa
  ya kuambukiza
 • Kuandaa taarifa mbali mbali za Afya ya Mazingira katika ngazi ya kata na kuziwasilisha katika mamlaka husika.
 •  Kukusanya na kuchambua takwimu za Afya ya Mazingira, katika kata na kutoa mrejesho ili kuchukua hatua zinazostahili.
 • Kutoa elimu ya afya ya mazingira kwa jamii.
 • Kukagua mazingira katika sehemu zinapotengenezwa vyakula ili kuhakikisha usalama na afya ya jamii.
 • Kusimamia sheria za afya ya mazingira katika ngazi ya Kata pamoja na kusaidia jamii katika kutengeneza sheria ndogondogo.
 • Kuhamasisha jamii katika kuboresha vyanzo vya maji na Usafi wa Mazingira.
 • Kuhamasisha jamii kuhusu utekelezaji wa Huduma za Afya ya Msingi katika ngazi ya Kata.
 • Kufanya kazi nyingine atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi zinazohusiana na elimu, uzoefu na ujuzi wake.

SIFA ZA MWOMBAJI
Kuajiriwa wahitimu wa Cheti cha Kidato cha Nne (Form IV) wenye Astashahada
ya Sayansi ya Afya ya Mazingira kutoka chuo kinachotambuliwa na Serikali.

NGAZI YA MSHAHARA: Kwa kuzingatia viwango vya Mishahara ya serikali TGHS A

✅MTEKNOLOGIA MSAIDIZI DARAJA LA II – MAABARA (ASSISTANT
LABORATORY TECHNOLOGIST II) – NAFASI 146.

MKOA WA DAR ES SALAM 5, SHINYANGA 11, DODOMA 15, NJOMBE 5, TANGA 17, IRINGA 2, KAGERA 4, MOROGORO 7, SIMIYU 6, PWANI 6, RUKWA 5, KIGOMA 2, KATAVI 5, ARUSHA 10, MANYARA 7, MWANZA 3, GEITA 2, TABORA 12, SONGWE 4, RUVUMA 18.

MAJUKUMU YA KAZI

 • Kuandaa vitendanishi (reagents) vya kufanyia vipimo vya Maabara.
 • Kufanya kazi za awali sampuli zinazoletwa maabara.
 • Kukusanya damu kutoka kwa wagonjwa na watu wanaojitolea.
 • Kurekodi matokeo ya vipimo kwenye regista.
 • Kutayarisha vifaa vya kazi.
 • Kuhifadhi kwa mujibu wa taratibu sampuli zote zinazohitaji kuhifadhiwa baada ya uchunguzi.
 • Kufanya kazi nyingine atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi zinazohusiana na elimu, uzoefu na ujuzi wake zinazohusiana na elimu, uzoefu na ujuzi wake

SIFA ZA MWOMBAJI
Muombaji mwenye cheti cha kidato cha nne aliyehitimu Astashahada katika fani za Maabara kutoka Chuo kinachotambuliwa na Serikali na ambao wamesajiliwa na Baraza la Wataalam wa Maabara

NGAZI YA MSHAHARA: Kwa kuzingatia viwango vya Mishahara ya serikali TGHS A

✅MTEKNOLOJIA MSAIDIZI – RADIOLOJIA (ASSISTANT TECHNOLOGIST – RADIOLOGY II) – NAFASI 15.

MKOA WA DAR ES SALAM 4, DODOMA 5, IRINGA 3, MOROGORO 1, KIGOMA
1, TABORA 1.

MAJUKUMU YA KAZI

 • Kufanya kazi za kupokea na kupima wagonjwa katika maeneo ya vipimovya mifupa na kifua (chests and Skeletal Radiography)
 • Kuandaa dawa za kusafisha picha.
 • Kusafisha picha.
 • Kutunza mitambo ya X-Ray na ya kusafisha picha.
 • Kufanya kazi nyingine atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi zinazohusiana na elimu, uzoefu na ujuzi wake zinazohusiana na elimu, uzoefu na ujuzi wake.

SIFA ZA MWOMBAJI
Kuajiriwa waombaji wenye cheti cha kidato cha nne waliohitimu Astashahada
katika fani za Radiolojia kutoka Chuo kinachotambuliwa na Serikali na ambao
wamesajiliwa na Baraza la Wataalam wa Mionzi.

NGAZI YA MSHAHARA: Kwa kuzingatia viwango vya Mishahara ya serikali TGHS A

✅MTEKNOLOJIA MSAIDIZI – DAWA (ASSISTANT TECHNOLOGIST –
PHARMACY II) – NAFASI 63.

MKOA WA DAR ES SALAM 4, DODOMA 10, SIMIYU 5, IRINGA 6, KIGOMA 1,
KATAVI 2, MOROGORO 2, TANGA 5, RUKWA 3, ARUSHA 6, MANYARA 5,
MWANZA 4, GEITA 2, TABORA 8.

MAJUKUMU YA KAZI

 • Kuandaa mahitaji na matumizi ya dawa na vifaa tiba.
 • Kuagiza, kuhifadhi na kugawa dawa na vifaa tiba katika eneo lake la kazi.
 • Kuandaa taarifa ya matumizi ya dawa na vifaa tiba.
 • Kutunza kumbukumbu za dawa na vifaa tiba
 • Kufanya kazi nyingine atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi zinazohusiana na elimu, uzoefu na ujuzi wake zinazohusiana na elimu, uzoefu na ujuzi wake.

SIFA ZA MWOMBAJI
Muombaji mwenye cheti cha kidato cha nne, Astashahada katika fani za
Dawa kutoka Chuo kinachotambuliwa na Serikali na ambao wamesajiliwa na
Baraza la Famasi.

NGAZI YA MSHAHARA: Kwa kuzingatia viwango vya Mishahara ya serikali TGHS A

✅AFISA LISHE DARAJA LA II (NUTRITION OFFICER II) – NAFASI 129.

MKOA WA ARUSHA 2, DAR ES SALAAM 4, DODOMA 6, GEITA 4, IRINGA 6,
KAGERA 8, KIGOMA 7, KILIMANJARO 5, LINDI 8, MANYARA 9, MARA 8,
MBEYA 5, MOROGORO 9, MTWARA 6, MWANZA 1, ,NJOMBE 5, PWANI 16,
SHINYANGA 3, SIMIYU 7, SINGIDA 5, SONGWE 2, TANGA 3.

MAJUKUMU YA KAZI

 • Kukusanya taarifa na takwimu za lishe kutoka kwa wadau na makundi mbalimbali na kutoaushauri kuhusu lishe bora katika ngazi ya wilaya.
 • Kuchambua takwimu za lishe na kuandaa taarifa ya watoto na makundi mengine yenye lisheduni.
 • Kushiriki katika kuandaa mipango na bajeti ya lishe katika ngazi ya wilaya.
 • Kutoa taarifa za mara kwa mara za hali ya lishe katika ngazi ya wilaya.
 • Kusimamia kazi za lishe katika wilaya.
 • Kufanya kazi nyingine atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi zinazohusiana na
  elimu, uzoefuna ujuzi wake.
 • Kutoa taarifa za mara kwa mara za hali ya lishe katika ngazi ya wilaya.
 • Kusimamia kazi za lishe katika wilaya.
 • Kufanya kazi nyingine atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi zinazohusiana na
  elimu, uzoefuna ujuzi wake.

SIFA ZA MWOMBAJI
Kuajiriwa wenye Shahada ya kwanza ya Lishe au Sayansi ya Chakula na
teknolojia au Sayansi ya Chakula na teknolojia au Sayansi ya Chakula (BSc.Nutrition, Home Economics and Nutrition, Food Science and Technology and Food Science).

NGAZI YA MSHAHARA: Kwa kuzingatia ngazi za Mishahara ya Serikali TGS D.

✅FUNDI SANIFU MSAIDIZI VIFAA TIBA (ASSISTANT BIOMEDICAL TECHNICIAN) – NAFASI 5.
MKOA WA SIMIYU 4, TANGA 1.

MAJUKUMU YA KAZI

 • Kufanya matengenezo ya vifaa vidogovidogo vya kutolea huduma za tiba kama “Stethoscope, BP Machine, Sterilizer na weighing scale”.
 • Kufanya matengenezo kinga (Priventive Maintenance) ya vifaa katika vituo vya Afya na Zahanati.
 • Kutunza kumbukumbu za kila siku.
 • Kuweka kumbukumbu za vifaa vyote katika eneo lake la kazi.
 • Kufanya kazi nyingine atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi.

SIFA ZA MWOMBAJI
Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha nne wenye cheti cha Ufundi Daraja la
II/Astahahada ya ujuzi maalumu (speciality) juu ya utengenezaji wa vifaa Tiba kutoka Chuo kinachotambuliwa na Serikali.

NGAZI YA MSHAHARA: Kwa kuzingatia ngazi za Mishahara ya Serikali TGHS A.

✅DAKTARI BINGWA WA WATOTO DARAJA LA II (MEDICAL SPECIALIST –
PEDITRICIAN II) – NAFASI 4.
MKOA WA DAR ES SALAAM 3, KILIMANJARO 1

MAJUKUMU YA KAZI

 • Kufanya kazi zote za matibabu hospitalini zinazohusiana na magonjwa mbalimbali katika fani husika.
 • Kufundisha wanafunzi katika vyuo vya afya vilivyo eneo lake la kazi.
 • Kuchunguza, kufuatilia na kuzuia milipuko ya magonjwa.
 • Kutayarisha elimu ya kujiendeleza ya watumishi wa afya.
 • Kufundisha na kuelekeza watumishi walio chini yake.
 • Kusimamia wafanyakazi walio chini yake Kubuni.
 • Kuendesha na kutathimini utafiti na kusambaza matokeo.
 • Kubuni na kutayarisha mikakati ya kuinua ubora wa huduma ya fani yake.
 • Kutoa huduma za outreach katika kanda.
 • Kutoa huduma za medical legal.
 • Kushiriki katika kutengeneza na kusimamia utekelezaji wa Sera na Mipango ya Serikali juu ya afya.
 • Kushauri wizara kuhusu uendeshaji wa shughuli za afya nchini.
 • Kushiriki katika kamati ya jopo la madaktari (medical board) kwa ajili ya 2 kustaafisha wafanyakazi kwa matatizo ya kiafya.
 • Kutayarisha mitaala ya elimu ya kujiendeleza ya watumishi wa afya
 • Kuandaa mipango na makisio ya bajeti ya huduma za afya.

SIFA ZA MWOMBAJI
Kuajiriwa wenye Shahada ya Uzamili ya Udaktari Bingwa au PhD kwenye fani ya
Udaktari wa watoto kutoka vyuo vikuu vinavyotambuliwa na Serikali. Wawe
wamesajiliwa na Baraza la Madaktari Tanganyika.

NGAZI YA MSHAHARA: Kwa kuzingatia ngazi za Mishahara ya Serikali TGHS G.

✅DAKTARI BINGWA WA MAGONJWA YA NDANI DARAJA LA II (MEDICAL
SPECIALIST – INTERNAL MEDICINE II) – NAFASI 7.
MKOA WA KILIMANJARO 1, SONGWE 1, DAR ES SALAAM 4, MOROGORO 1
25.

MAJUKUMU YA KAZI.

 • Kufanya kazi zote za matibabu hospitalini zinazohusiana na magonjwa mbalimbali katika fani husika.
 • Kufundisha wanafunzi katika vyuo vya afya vilivyo eneo lake la kazi.
 • Kuchunguza, kufuatilia na kuzuia milipuko ya magonjwa.
 • Kutayarisha elimu ya kujiendeleza ya watumishi wa afya.
 • Kufundisha na kuelekeza watumishi walio chini yake.
 • Kusimamia wafanyakazi walio chini yake Kubuni.
 • kuendesha na kutathimini utafiti na kusambaza matokeo.
 • Kubuni na kutayarisha mikakati ya kuinua ubora wa huduma ya fani yake.
 • Kutoa huduma za outreach katika kanda.
 • Kutoa huduma za medical legal
 • Kushiriki katika kutengeneza na kusimamia utekelezaji wa Sera na Mipango ya Serikali juu ya afya.
 • Kushauri wizara kuhusu uendeshaji wa shughuli za afya nchini.
 • Kushiriki katika kamati ya jopo la madaktari (medical board) kwaajili ya kustaafisha wafanyakazi kwa matatizo ya kiafya.
 • Kutayarisha mitaala ya elimu ya kujiendeleza ya watumishi wa afya.
 • Kuandaa mipango na makisio ya bajeti ya huduma za afya,

SIFA ZA MWOMBAJI
Kuajiriwa wenye Shahada ya Uzamili ya Udaktari Bingwa au PhD kwenye fani ya
Udaktari wa magonjwa ya ndani kutoka vyuo vikuu vinavyotambuliwa na Serikali. Wawe wamesajiliwa na Baraza la Madaktari Tanganyika.

NGAZI YA MSHAHARA: Kwa kuzingatia ngazi za Mishahara ya Serikali TGHS G.

✅DAKTARI BINGWA WA MAGONJWA YA WAKINA MAMA DARAJA LA II
(MEDICAL SPECIALIST -GYNAECOLOGIST II) – NAFASI 9.
MKOA WA SONGWE 1, DAR ES SALAAM 5, MTWARA 1, KATAVI 1, MARA 1

MAJUKUMU YA KAZI

 • Kufanya kazi zote za matibabu hospitalini zinazohusiana na magonjwa mbalimbali katika fani husika.
 • Kufundisha wanafunzi katika vyuo vya afya vilivyo eneo lake la kazi.
 • Kuchunguza, kufuatilia na kuzuia milipuko ya magonjwa.
 • Kutayarisha elimu ya kujiendeleza ya watumishi wa afya.
 • Kufundisha na kuelekeza watumishi walio chini yake.
 • Kusimamia wafanyakazi walio chini yake Kubuni.
 • Kuendesha na kutathimini utafiti na kusambaza matokeo.
 • Kubuni na kutayarisha mikakati ya kuinua ubora wa huduma ya fani yake.
 • Kutoa huduma za outreach katika kanda.
 • Kutoa huduma za medical legal
 • Kushiriki katika kutengeneza na kusimamia utekelezaji wa Sera na Mipango ya Serikali juu ya afya.
 • Kushauri wizara kuhusu uendeshaji wa shughuli za afya nchini.
 • Kushiriki katika kamati ya jopo la madaktari (medical board) kwaajili ya kustaafisha wafanyakazi kwa matatizo ya kiafya.
 • Kutayarisha mitaala ya elimu ya kujiendeleza ya watumishi wa afya.
 • Kuandaa mipango na makisio ya bajeti ya huduma za afya,

SIFA ZA MWOMBAJI

Kuajiriwa wenye Shahada ya Uzamili ya Udaktari Bingwa au PhD kwenye fani ya Udaktari wa Magonjwa ya wakinamama kutoka vyuo vikuu vinavyotambuliwa na Serikali. Wawe wamesajiliwa na Baraza la Madaktari Tanganyika.

NGAZI YA MSHAHARA: Kwa kuzingatia ngazi za Mishahara ya Serikali TGHS G.

✅DAKTARI BINGWA WA UPASUAJI DARAJA LA II (MEDICAL SPECIALIST –
GENERAL SURGEON II) – NAFASI 5.
MKOA WA KILIMANJARO 1, DAR ES SALAAM 3, MOROGORO 1

MAJUKUMU YA KAZI

 • Kufanya kazi zote za matibabu hospitalini zinazohusiana na magonjwa mbalimbali katika fani husika.
 • Kufundisha wanafunzi katika vyuo vya afya vilivyo eneo lake la kazi.
 • Kuchunguza, kufuatilia na kuzuia milipuko ya magonjwa.Kutayarisha elimu ya kujiendeleza ya watumishi wa afya.
 • Kufundisha na kuelekeza watumishi walio chini yake.
 • Kusimamia wafanyakazi walio chini yake Kubuni.kuendesha na kutathimini utafiti na kusambaza matokeo.
 • Kubuni na kutayarisha mikakati ya kuinua ubora wa huduma ya fani yake.
 • Kutoa huduma za outreach katika kanda.
 • Kutoa huduma za medical legal
 • Kushiriki katika kutengeneza na kusimamia utekelezaji wa Sera na Mipango ya Serikali juu ya afya.
 • Kushauri wizara kuhusu uendeshaji wa shughuli za afya nchini.
  Kushiriki katika kamati ya jopo la madaktari (medical board) kwaajili ya kustaafisha wafanyakazi kwa matatizo ya kiafya.
 • Kutayarisha mitaala ya elimu ya kujiendeleza ya watumishi wa afya.
 • Kuandaa mipango na makisio ya bajeti ya huduma za afya,

SIFA ZA MWOMBAJI
Kuajiriwa wenye Shahada ya Uzamili ya Udaktari Bingwa au PhD kwenye fani ya
Udaktari wa Upasuaji kutoka vyuo vikuu vinavyotambuliwa na Serikali. Wawe
wamesajiliwa na Baraza la Madaktari Tanganyika.

NGAZI YA MSHAHARA: Kwa kuzingatia ngazi za Mishahara yaSerikali TGHS G

✅DAKTARI BINGWA WA MASIKIO, PUA NA KOO DARAJA LA II (MEDICAL
SPECIALIST – EAR, NOSE AND THROAT II) – NAFASI 1 DAR ES SALAAM.

MAJUKUMU YA KAZI

 • Kufanya kazi zote za matibabu hospitalini zinazohusiana na magonjwa mbalimbali katika fani husika.
 • Kufundisha wanafunzi katika vyuo vya afya vilivyo eneo lake la kazi.
 • Kuchunguza, kufuatilia na kuzuia milipuko ya magonjwa.
 • Kutayarisha elimu ya kujiendeleza ya watumishi wa afya.
 • Kufundisha na kuelekza watumishi walio chini yake.
 • Kusimamia wafanyakazi walio chini yake Kubuni.
 • Kuendesha na kutathimini utafiti na kusambaza matokeo.
 • Kubuni na kutayarisha mikakati ya kuinua ubora wa huduma ya fani yake.
 • Kutoa huduma za outreach katika kanda.
 • Kutoa huduma za medical legal
 • Kushiriki katika kutengeneza na kusimamia utekelezaji wa Sera na Mipango ya Serikali juu ya afya.
 • Kushauri wizara kuhusu uendeshaji wa shughuli za afya nchini.
 • Kushiriki katika kamati ya jopo la madaktari (medical board) kwaajili ya kustaafisha wafanyakazi kwa matatizo ya kiafya.
 • Kutayarisha mitaala ya elimu ya kujiendeleza ya watumishi wa afya.
 • Kuandaa mipango na makisio ya bajeti ya huduma za afya,

SIFA ZA MWOMBAJI
Kuajiriwa wenye Shahada ya Uzamili ya Udaktari Bingwa au PhD kwenye fani ya
Udaktari wa Masikio, Pua na Koo kutoka vyuo vikuu vinavyotambuliwa na Serikali. Wawe wamesajiliwa na Baraza la Madaktari Tanganyika.

NGAZI YA MSHAHARA: Kwa kuzingatia ngazi za Mishahara ya Serikali TGHS G.

✅DAKTARI DARAJA LA II (MEDICAL OFFICER II) NAFASI – 726.
MKOA WA ARUSHA 24, DAR ES SALAAM 34, IRINGA 18, KIGOMA 25,
KILIMANJARO 32, NJOMBE 20, MWANZA 34, RUVUMA 30, MTWARA 26, KAGERA 32, LINDI 46, MANYARA 17, MARA 49, MOROGORO 38, MBEYA 30, PWANI 28, RUKWA 9, SHINYANGA 18, SIMIYU 12, SINGIDA 19, SONGWE 20, TABORA 27, TANGA 40, GEITA 29, DODOMA 48, KATAVI 21.

MAJUKUMU YA KAZI

 • Kufanya kazi zote za matibabu hospitalini zinazohusiana na magonjwa mbalimbali yakiwemo magonjwa ya watoto, magonjwa ya akina mama na upasuaji wa kawaida na wa dharura.
 • Kutoa na kusimamia elimu ya afya pamoja na kuboresha afya ya jamii katika Wilaya na Mikoa au eneo lake la kazi.
 • Kuchunguza, kufuatilia na kuzuia milipuko ya magonjwa.
 • Kutunza takwimu na kuzitumia kama inavyoelekezwa katika misingi ya MTUHA.
 • Kupanga na kutathimini huduma za afya katika eneo lake la kazi.
 • Kufundisha wanafunzi na watumishi waliopo kwenye eneo la kazi.
 • Kusimamia na kuelekeza wafanyakazi walio chini yake.
 • Kubuni na kuendesha utafiti na kusambaza matokeo.
 • Kubuni na kutayarisha mikakati ya kuinua ubora wa huduma ya fani yake.
 • Kuandaa mipango na makisio ya bajeti ya huduma za afya.
 • Kushiriki, kuhakiki na kuboresha huduma za afya (medical audit and quality improvement).

SIFA ZA MWOMBAJI
Kuajiriwa wenye Shahada ya Udaktari kutoka Vyuo Vikuu/Vyuo
vinavyotambuliwa na Serikali waliomaliza “Internship” na kupata usajili kutoka Baraza la Madaktari Tanganyika (Medical Council of Tanganyika).

NGAZI YA MSHAHARA: Kwa kuzingatia ngazi za Mishahara ya Serikali TGHS E.

✅MHANDISI VIFAA TIBA DARAJA LA II (BIOMEDICAL ENGINEER II) –
NAFASI 11.
MKOA WA KAGERA 3, MARA 1, MBEYA 2, MOROGORO 1, MTWARA 1,
MWANZA 2, SIMIYU 1

MAJUKUMU YA KAZI

 • Kufanya kazi za matengenezo ya vifaa tiba ngazi ya Wilaya (Electronical Equipments).
 • Kutunza kumbukumbu za kazi za ufundi na matengenezo ya vifaa tiba.
 • Kufanya matengenezo ya kinga ya vifaa tiba.
 • Kuagiza vipuli vya vifaa tiba.
 • Kuandaa bajeti ya huduma za matengenezo ya vifaa tiba ngazi ya wilaya.
 • Kufanya kazi nyingine atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi zinazohusiana na elimu, uzoefu na ujuzi wake.

SIFA ZA MWOMBAJI
Kuajiriwa wenye Shahada ya Sayansi ya Uhandisi (Vifaa Tiba) kutoka chuo
kinachotambuliwa na Serikali na ambao wamesajiliwa na Bodi ya Wahandisi
Tanzania.

NGAZI YA MSHAHARA; Kwa kuzingatia ngazi za Mishahara ya Serikali TGHS D.

✅MSAIDIZI WA AFYA (HEALTH ASSISTANT) NAFASI – 1057.
MKOA WA ARUSHA 31, DAR ES SALAAM 37, DODOMA 43 GEITA 47, IRINGA 40, KAGERA 17, KATAVI 54, KIGOMA 36, KILIMANJARO 8, LINDI 57,
MANYARA 39, MARA 64, MBEYA 45, MOROGORO 25, MTWARA 32, MWANZA 35, NJOMBE 35, PWANI 59, RUKWA 25, SHINYANGA 44, SIMIYU
38, SINGIDA 71, SONGWE 10, TABORA 70, TANGA 57, RUVUMA 38.

MAJUKUMU YA KAZI

 • Kuchukua Sampuli za Maji na Chakula na kuzipeleka kwa afisa afya mazingira
  au afisa afya mazingira msaidizi
 • Kutambua na kuweka kumbukumbu ya vyanzo vya maji
 • Kuandaa ramani ya maeneo yenye uchafuzi wa maji ili kuchukua hatua zinazotakiwaKushirikiana na kamati za maji za vijiji, na mitaa katika kuhakikisha usalama
  wa vyanzo vya maji.
 • Kuhamasisha jamii kulinda vyanzo vya maji
 • Kuhamasisha jamii kujenga na kutumia vyoo bora
 • Kusaidia kuuelimisha jamii kuhusu tabia njema za usafi.
 • Kutoa taarifa za milipuko ya magonjwa kwa mkuu wake kazi
 • Kuhamasisha jamii kubuni, kupanga, kutekeleza na kusimamia mipango shirikishi jamii ya afya ya mazingira
 • Kufanya ukaguzi wa nyumba kwa nyumba
 • Kufanya ukaguzi wa nyumba za kuishi na biashara
 • Udhibiti wa taka hatari zikiwamo taka zitokanazo na huduma za afya
 • Kusimamia sheria ndogondo za afya mazingira na;
 • Kufanya kazi nyingine atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi zinazohusiana na elimu, uzoefu na ujuzi wake.

SIFA ZA MWOMBAJI
Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha nne wenye cheti cha mafunzo ya Msaidizi wa Afya au Fundi Sanifu Afya Mazingira kutoka chuo kinachotambuliwa na Serikali.

NGAZI YA MSHAHARA: Kwa kuzingatia Ngazi za Mishahara ya Serikali TGHS – A

✅MTOA TIBA KWA VITENDO DARAJA LA II (OCCUPATIONAL THERAPIST II)
– NAFASI 12.
MKOA WA IRINGA 2, KILIMANJARO 3, MOROGORO 1, MTWARA 1, NJOMBE 1, RUVUMA 1, TANGA 3.

MAJUKUMU YA KAZI

 • Kumchunguza mgonjwa ili kutambua na kupanga tiba kwa vitendo.
 • Kutekeleza tiba kwa vitendo kwa mgonjwa.
 • Kukusanya na kutunza takwimu na taarifa za mgonjwa.
 • Kutunza vifaa vya Idara
 • Kutoa elimu ya Afya kwa jamii kuhusu kutambua dalili na kuzuia ulemavu.
 • Kufanya kazi nyingine atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi.

SIFA ZA MWOMBAJI
Kuajiriwa wahitimu wenye Stashahada ya Mtoa tiba kwa Vitendo kutoka Chuo
kinachotambuliwa na Serikali.

NGAZI YA MSHAHARA: Kwa kuzingatia Ngazi ya Mshahara ya Serikali TGHS B

✅MTEKNOLOJIA WA MAABARA DARAJA II (HEALTH LABORATORY
TECHNOLOGIST II) – NAFASI 322.
MKOA WA TANGA 21, SINGIDA 16, MOROGORO 15, IRINGA 15, SONGWE
6, KILIMANJARO 19, PWANI 11, GEITA 20, TABORA 14, DAR ES SALAAM
7, ARUSHA 11, MWANZA 11, KAGERA 18, KATAVI 9, DODOMA 8, SHINYANGA 9, MTWARA 18, NJOMBE 4, RUVUMA 32, SIMIYU 14, MARA 12, MBEYA 5, KIGOMA 11, LINDI 11, MANYARA 5.

MAJUKUMU YA KAZI

 • Kupima sampuli zinazoletwa maabara
 • Kuhifadhi sampuli zinazotakiwa kufanyiwa uchunguzi au kupelekwa Maabara za ngazi za juu.
 • Kufanya kazi za ukaguzi wa maabara, vitendanishi, vifaa, kemikali na hifadhi ya kemikali.
 • Kuweka kumbukumbu za maabara ambazo zimepatikana wakati wa uchunguzi.
 • Kufundisha watumishi walio chini yake.
 • Kufanya kazi nyingine atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi zinazohusiana na elimu, uzoefu na ujuzi wake

SIFA ZA MWOMBAJI
Kuajiriwa wenye Stashahada katika fani ya Uteknolojia wa Maabara za Afya
kutoka Chuo kinachotambuliwa na Serikali, ambao wamesajiliwa na Baraza la Waatalam wa Maabara.

NGAZI YA MSHAHARA: Kwa kuzingatia Ngazi ya Mshahara ya Serikali TGHS B

✅MTEKNOLOJIA WA RADIOGRAFA DARAJA II – RADIOLOJIA (RADIOGRAPHY TECHNOLOGIST II – RADIOLOGY) – NAFASI 103.
MKOA WA TANGA 5, SONGWE 2, IRINGA 2, KILIMANJARO 4, PWANI 4,
GEITA 1, DAR ES SALAAM 11, ARUSHA 6, MWANZA 2, KATAVI 3, RUKWA
3, MOROGORO 3, MTWARA 9, NJOMBE 7, MBEYA 7, KIGOMA 2, LINDI 1,
MANYARA 11, DODOMA 2, RUVUMA 3, TABORA 10, SHINYANGA 3,
SINGIDA 2.

MAJUKUMU YA KAZI

 • Kuwapima wagonjwa wanaolekezwa kwenye eneo lake la kazi
 • Kutunza mitambo na vifaa vya Radiolojia katika eneo lake la kazi
 • Kukagua picha za X-Ray zilizopimwa kwa ubora na kutosheleza (diagnostic quality)
 • Kutunza picha za wagonjwa hadi majibu yanapowafikia madaktari
  waliowatuma wagonjwa
 • Kusimamia watumishi walio chini yake
 • Kutoa Ushauri kuhusu masuala ya na kazi za Radiolojia na Mionzi katika eneo lake la kazi.
 • Kuandaa vifaa vya tiba/uchunguzi na kusimamia utakasaji vifaa katika eneo lake la kazi (sterilization)
 • Kutoa mafunzo ya awali kwa watumishi wanaopangiwa kazi katika eneo lake la kazi.
 • Kufanya kazi nyingine atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi zinazohusiana na elimu, uzoefu na ujuzi wake.

SIFA ZA MWOMBAJI
Kuajiriwa wenye Stashahada katika fani ya Uteknolojia wa Radiolojia kutoka
Chuo kinachotambuliwa na Serikali, ambao wamesajiliwa na Baraza la
Waatalum wa Mionzi Tanzania.

NGAZI YA MSHAHARA: Kwa kuzingatia Ngazi ya Mshahara ya Serikali TGHS B

✅MTEKNOLOJIA DAWA DARAJA II – (TECHNOLOGIST PHARMACY II)
NAFASI 128.
MKOA WA TANGA 8, SINGIDA 5 , MOROGORO 1, SONGWE 2, IRINGA 3,
KILIMANJARO 3, PWANI 11, GEITA 4, DAR ES SALAAM 10, ARUSHA 5,
MWANZA 8, KATAVI 4, DODOMA 7, SHINYANGA 4, MTWARA 11 , MARA 5,
SIMIYU 6, KIGOMA 2, LINDI 8, MANYARA 3, MBEYA 2, RUVUMA 4, NJOMBE 2, TABORA 10.

MAJUKUMU YA KAZI

 • Kuainisha, kuandaa na kuagiza mahitaji ya dawa na vifaa tiba katika eneo lake la kazi.
 • Kugawa dawa na vifaa tiba kwa wagonjwa na watumishi
 • Kuchanganya dawa
 • Kuhifadhi dawa na vifaa tiba
 • Kuelimisha jamii kuhusu matumizi sahihi ya dawa
 • Kukagua dawa, vifaa tiba kemikali, vitendanishi na vipodozi katika eneo lake la kazi
 • Kutoa taarifa juu ya madhara yatokanayo na matumizi ya dawa.
 • Kuratibu kazi za kamati ya dawa ya hospital
 • Kuandaa taarifa ya matumizi ya dawa na vifaa tiba
 • Kufanya uchunguzi wa ubora wa dawa, vifaa tiba kemikali, vitendanishi na vipodozi
 • Kufanya kaguzi mbalimbali katika sehemu zinazohifadhi dawa.
 • Kusimamia utendaji wa kazi watumishi walio chnini yake
 • Kutunza kumbukumbu za dawa na vifaa tiba
 • Kufanya kazi nyingine atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi zinazohusiana na elimu, uzoefu na ujuzi wake.

SIFA ZA MWOMBAJI
Kuajiriwa wenye Stashahada katika fani ya Uteknolojia wa Dawa kutoka Chuo
kinachotambuliwa na Serikali, ambao wamesajiliwa na Baraza la Famasi.

NGAZI YA MSHAHARA: Kwa kuzingatia Ngazi ya Mshahara ya Serikali TGHS B

✅MTEKNOLOJIA WA MACHO DARAJA II (TECHNOLOGIST – OPTOMETRIST
II) NAFASI 6.
MKOA WA ARUSHA 4, MOROGORO 1, MBEYA 1

MAJUKUMU YA KAZI

 • Kufanya uchunguzi wa upeo wa kuona na kutibu
 • Kurufaa wagonjwa kwenye ngazi za juu, zinazohitaji utaalamu zaidi
 • Kutoa ushauri nasaha
 • Kutunza na kurekebisha uharibifu wa vifaa vya macho
 • Kutengeneza miwani na kurekebisha miwani aina zote
 • Kufanya kazi nyingine atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi zinazohusiana
  na elimu, uzoefu na ujuzi wake.

SIFA ZA MWOMBAJI

Kuajiriwa wenye Stashahada katika fani ya Uteknolojia wa Macho kutoka Chuo
kinachotambuliwa na Serikali, ambao wamesajiliwa na Baraza la Wataalam
Macho.

NGAZI YA MSHAHARA: Kwa kuzingatia Ngazi ya Mshahara ya Serikali TGHS B

✅MTEKNOLOJIA WA MENO DARAJA II (DENTAL TECHNOLOGIST II)
NAFASI 3.
MKOA WA DAR ES SALAAM 1, MWANZA 2

MAJUKUMU YA KAZI

 • Kuchukua vipimo vya meno ya wagonjwa na kuvifanyia kazi
 • Kutunza mashine na vifaa vya matibabu na vifaa vya maabara ya meno
 • Kutunza kumbukumbu za wagonjwa wanaokuja kwa ajili ya matatizo ya meno
 • Kubuni na kutengeneza meno ya bandia na viungo bandia vya taya
 • Kufanya kazi nyingine atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi zinazohusiana na elimu, uzoefu na ujuzi wake

SIFA ZA MWOMBAJI
Kuajiriwa wenye Stashahada katika fani ya Uteknolojia wa Meno kutoka Chuo
kinachotambuliwa na Serikali, ambao wamesajiliwa na Baraza la Wataalam wa
Afya ya Kinywa na Meno.

NGAZI YA MSHAHARA: Kwa kuzingatia Ngazi ya Mshahara ya Serikali TGHS B

✅MUUGUZI II (NURSE II) – NAFASI 2282.
MKOA WA ARUSHA 65, DAR ES SALAAM 96, DODOMA 133, GEITA 90,
IRINGA 68, KAGERA 125, KATAVI 51, KIGOMA 85, KILIMANJARO 65,
LINDI 109, MANYARA 125, MARA 95, MBEYA 83, MOROGORO 71,
MTWARA 155, MWANZA 89, NJOMBE 48, PWANI 86, RUKWA 52, RUVUMA
72, SHINYANGA 77, SIMIYU 72, SINGIDA 116, SONGWE 58, TABORA 79
NA TANGA 117.

MAJUKUMU YA KAZI

 • Kufanya kazi za kiuguzi za kuhudumia wateja katika jamii, hospitali na sehemu zote zinapotolewa huduma za afya;
 • Kusimamia na kuratibu kazi zote za wahudumu wa afya katika sehemu yake ya kazi;
 • Kukusanya takwimu na kutayarisha taarifa za utendaji wake wa kazi;
 • Kutoa huduma kwa wagonjwa majumbani;
 • Kutoa ushauri nasaha;
 • Kutoa huduma za kinga na uzazi wa mpango;
 • Kutoa huduma za uzazi na afya ya mtoto;
 • Kuelimisha wagonjwa na jamii kuhusu matatizo yao ya kiafya;
 • Kufuatilia utunzaji wa vitendea kazi katika maeneo yake ya kazi; na
 • Kufanya kazi nyingine atakazopangiwa na mkuu wake wa kazi na elimu, uzoefu na ujuzi wake.

SIFA ZA MWOMBAJI
Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha nne wenye cheti cha Uuguzi cha miaka miwili kutoka katika Chuo kinachotambuliwa na Serikali na kusajiliwa na Baraza la Wauguzi na Wakunga Tanzania.

NGAZI YA MSHAHARA: Kwa kuzingatia Ngazi ya Mshahara ya Serikali TGHS A

MASHARTI YA JUMLA.

 • Waombaji wote wawe ni Raia wa Tanzania na wenye umri usiozidi miaka 45 isipokuwa kwa wale tu walioko kazini serikalini;
 • Waombaji wenye ulemavu wanahamasishwa kutuma maombi na wanapaswa kuainisha kwenye mfumo wa kuombea ajira ulemavu walionao kwa ajili ya taarifa
  kwa Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma;
 • Waombaji wote waambatishe cheti cha kuzaliwa kilichothibitishwa na
  Mwanasheria/Wakili.Waombaji ambao tayari ni watumishi wa Umma na wamejipatia sifa za kuingilia katika kada tofauti na walizonazo, wapitishe barua zao za maombiya nafasi za kazikwa Waajiri wao na Waajiri wajiridhishe ipasavyo.
 • Waombaji waambatishe maelezo binafsi yanayojitosheleza (Detailed C.V) yenye
 • anwani na namba za simu za kuaminika pamoja na majina yawadhamini (referees) watatu
  wa kuaminika.
 • Maombi yote yaambatane na vyeti vya taaluma, maelezo, nakala za vyeti vilivyothibitishwa na Mwanasheria/Wakili ambavyo ni vyeti vya kuzaliwa, kidato cha Nne,
  kidato cha Sita kwa wale waliofikia kiwango hicho, na vyeti vya kuhitimu mafunzo
  mbalimbali kwa kuzingatia sifa za kazi husika.
 • Postgraduate/Degree/Advanced Diploma/Diploma/Certificates.
  – Cheti cha mtihani wa kidato cha IV na VI
  – Computer Certificate
  – Vyeti vya kitaaluma (Professional certificates from respective boards)
 • “Testmonials”, “Provisional Results”, “Statement of results”, hati matokeo zakidato cha nne na sita (FORM IV AND FORM VI RESULTS SLIPS) HAVITAKUBALIWA.
 • Waombaji waliosoma nje ya Tanzania wahakikishe vyeti vyao vimehakikiwa na kuidhinishwa na Mamlaka husika (TCU, NECTA na NACTE).
 • Waombaji waliostaafishwa katika Utumishi wa Umma hawaruhusiwi kuomba isipokuwa kama wana kibali cha Katibu Mkuu Kiongozi.
 • Waombaji kazi ambao tayari ni waajiriwa katika nafasi za kuingilia walioko katika Utumishi wa Umma wasiombe na wanatakiwa kuzingatia maelekezo yaliyo katika
  Waraka Na CAC. 45/257/01/D/140 wa tarehe 30 Novemba, 2010.
 • Uwasilishaji wa taarifa na sifa za kughushi wahusika watachukuliwa hatua za kisheria.
NAFASI 9483 za Kazi Kada ya Afya TAMISEMI July 2024

NAFASI 9483 za Kazi Kada ya Afya TAMISEMI July 2024

NAFASI za Kazi 9483 Kada ya Afya Kutoka Mikoa Mbalimbali Tanzania July 07-2024

 1. NAFASI 726 za Madaktari July 07-2024
 2. NAFASI 124 za Afisa Afya Mazingira July 2024
 3. NAFASI 78 za Mteknolojia Msaidizi July 2024
 4. NAFASI 128 za Mfamasia July 2024
 5. NAFASI 7 za Daktari Bingwa wa Magonjwa ya Ndani July 2024
 6. NAFASI 1013 za Afisa Muuguzi Msaidizi July 2024
 7. NAFASI 57 za Afisa Mteknolojia July 2024
 8. NAFASI 2282 za Wauguzi 2024
 9. NAFASI 41 za Katibu wa Afya July 2024
 10. NAFASI 80 za Fiziotherapia July 2024
 11. NAFASI 5 za Fundi Sanifu Msaidizi Vifaa Tiba July 2024
 12. NAFASI 289 za Afisa Muuguzi July 2024
 13. NAFASI 11 za Afisa Fiziotherapia July 2024
 14. NAFASI 3 za Mteknolojia wa Meno July 2024
 15. NAFASI 6 za Mteknolojia wa Macho July 2024
 16. NAFASI 2 za Afisa Mlezi wa Watoto Msaidizi July 2024
 17. NAFASI 4 za Daktari Bingwa wa Watoto July 2024
 18. NAFASI 211 za Tabibu wa Kinywa na Meno July 2024
 19. NAFASI 1082 za Msaidizi wa Afya July 2024
 20. NAFASI 128 za Mteknolojia Dawa July 2024
 21. NAFASI 111 za Daktari wa Upasuaji wa Kinywa na Meno July 2024
 22. NAFASI 86 za Fundi Sanifu Vifaa Tiba July 2024
 23. NAFASI 103 za Mteknolojia wa Radiografa July 2024
 24. NAFASI 322 za Mteknolojia Maabara July 2024
 25. NAFASI ya Daktari Bingwa wa Kinywa na Meno July 2024
 26. NAFASI 129 za Afisa Lishe July 2024
 27. NAFASI 5 za DOBI July 2024
 28. NAFASI 11 za Mhandisi Vifaa Tiba July 2024
 29. NAFASI ya Daktari Bingwa wa Masikio, Pua na Koo July 2024
 30. NAFASI 5 za Daktari Bingwa wa Upasuaji July 07-2024
 31. NAFASI 105 za Msaidizi Afya ya Mazingira July 07-2024
 32. NAFASI 146 za Mteknologia Msaidizi July 07-2024

Mwisho wa kutuma maombi ya kazi ni tarehe 20 Julai, 2024

MUHIMU: Kumbuka kuambatisha barua yako ya maombi ya kazi iliyosainiwa pamojana vyeti vya elimu, anuani ya barua hiyo ielekezwe kwa;
KATIBU,
OFISI YA RAIS,
SEKRETARIETI YA AJIRA KATIKA UTUMISHI WA UMMA,
S. L. P. 2320, DODOMA.

Maombi yote yatumwe kwenye mfumo wa kielektroniki wa Ajira(Recruitment Portal) kupitia anuani ifuatayo;http://portal.ajira.go.tz/
(Anuani hii pia inapatikana kwenye tovuti ya Sektretarieti ya Ajira kwa kuingia sehemu iliyoandikwa‘Recruitment Portal’)

Maombi yatakayowasilishwa nje ya utaratibu ulioainishwa katika tangazo
hili HAYATAFIKIRIWA.

DONWLOAD PDF YA AJIRA 9483 ZA AFYA JULY 2024

Kwa habari zaidi Download App ya Nijuze Habari Hapa

KUPATA NAMBA YA NIDA BURE BONYEZA HAPA


KUOMBA LESENI YA BIASHARA BONYEZA HAPA


KUPATA TIN NUMBER BURE BONYEZA HAPA


KUOMBA LOSS REPORT BURE BONYEZA HAPA

MATANGAZO YA BIASHARA WASILIANA NASI KUPITIA [email protected]

Share this Post

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!