MATOKEO YA KIDATO CHA SITA 2024 TAZAMA HAPA


KUITWA KWENYE USAILI NEC 2024 TAZAMA HAPA


TAMISEMI AJIRA ZA WALIMU 2024 TAZAMA HAPA


PATA AJIRA MBALIMBALI KILA SIKU BONYEZA HAPA

NAFASI 16 za Kazi Wilaya ya Nsimbo July 09-2024

Filed in Ajira by on 09/07/2024 0 Comments
Share this Post

NAFASI 16 za Kazi Wilaya ya Nsimbo July 09-2024

NAFASI 16 za Kazi Wilaya ya Nsimbo July 09-2024

NAFASI 16 za Kazi Wilaya ya Nsimbo July 09-2024

NAFASI 16 za Kazi Wilaya ya Nsimbo July 09-2024, Tangazo la Nafasi za Kazi Halmashauri Ya Wilaya ya Nsimbo 09-07-2024, Mkurugenzi Mtendaji wa Halmashauri ya Wilaya ya Nsimbo amepokea kibali cha Ajira mpya kwa ikama ya mwaka 2023/2024 kutoka kwa Katibu Mkuu Ofisi ya Rais Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora chenye Kumb.Na.FA.97/288/01/09 cha tarehe 25/06/2024.

Hivyo, anakaribisha maombi ya kazi kutoka kwa Watanzania wenye sifa za kujaza nafasi zifuatazo:

✅MTENDAJI WA KIJIJI DARAJA LA III – NAFASI (08)

KAZI NA MAJUKUMU

 • Afisa Masuuli na Mtendaji mkuu wa serikali ya Kijiji;
 • Kusimamia ulinzi na usalama wa raia na mali zao, kuwa mlinzi wa amani na msimamizi wa utawala bora katika Kijiji;
 • Kuratibu na kusimamia upangaji wa mipango ya maendeleo ya Kijiji;
 • Katibu wa mikutano na kamati zote za Halmashauri ya kijiji;
 • Kutafsiri na Kusimamia Sera, Sheria na Taratibu;
 • Kuandaa taarifa ya utekelezaji wa kazi katika eneo lake na kuhamasisha wananchi katika kuandaa na kutekeleza mikakati ya kuondoa njaa, umaskini na
  kuongeza uzalishaji mali;
 • Kiongozi wa wakuu wa vitengo vya kitaalam katika kijiji;
  viii. Kusimamia, kukusanya na kuhifadhi kumbukumbu zote na nyaraka za kijiji;
 • Mwenyekiti wa kikao cha wataalam waliopo katika kijiji;
 • Kupokea, kusikiliza na kutatua malalamiko na migogoro ya wananchi;
 • Kusimamia utungaji wa Sheria Ndogo za kijiji; na
 • Atawajibika kwa Mtendaji Mkuu wa Kata.
 • Pamoja na kazi nyingine utakazopangiwa na Mwajiri wake.

SIFA ZA KUAJIRIWA
Waombaji wanatakiwa wawe wenye Elimu ya Kidato cha Nne (Form IV) au Sita (Form Six) aliyehitimu astashahada/cheti katika moja ya fani zifuatazo: Utawala, Sheria, Elimu ya
Jamii, Usimamizi wa Fedha, Maendeleo ya Jamii na sayansi ya Sanaa kutoka Chuo cha Serikali za Mitaa Hombolo au Chuo chochote kinachotambuliwa na Serikali.

NGAZI YA MSHAHARA: Kwa kuzingatia ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS B

✅DEREVA DARAJA LA II (NAFASI 05)

KAZI NA MAJUKUMU YA DEREVA DARAJA LA II

 • Kukagua gari kabla na baada ya safari ili kubaini hali ya usalama wa magari;
 • Kupeleka watumishi kwenye safari za kazi;
 • Kufanya matengenezo madogomadogo ya gari;
 • Kukusanya na kusambaza nyaraka mbalimbali;
 • Kujaza na kutunza taarifa za safari zote katika daftari la safari; na
 • Kufanya usafi wa gari.

NAFASI 16 za Kazi Wilaya ya Nsimbo July 09-2024SIFA ZA KUAJIRIWA.
Awe amehitimu Elimu ya Kidato cha Nne (IV) au Sita (Form Six), Awe na leseni ya Daraja la C au E ya uendeshaji magari ambayo amefanyia kazi kwa muda usiopungua mwaka mmoja bila kusababisha ajali. Awe amehudhuria mafunzo ya msingi ya uendeshaji
magari (Basic Driving Cource) yanayotolewa na chuo cha VETA au NIT au Chuo kingine kinachotambulika na Serikali.

NGAZI YA MSHAHARA: Kwa kuzingatia ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS B

✅MSAIDIZI WA KUMBUKUMBU DARAJA LA II (NAFASI 03)

KAZI NA MAJUKUMU

 • Kuorodhesha barua zinazoingia Masjala kwenye regista (incoming correspondence register);
 • Kuorodhesha barua zinazotoka nje ya Taasisi (outgoing correspondence register);
 • Kusambaza majalada kwa Watendaji (action officers);
 • Kupokea majalada kwa Watendaji ( action officers);
 • Kupokea majalada yanayorudi masjala toka kwa Watendaji;
 • Kurudisha majalada kwenye shabaka/kabati la majalada (racks/filling cabinets) au mahali pengine yanapohifadhiwa; na
 • Kufuatilia mzunguko wa majalada ndani ya Taasisi (file tracking).

SIFA ZA KUAJIRIWA.
Awe amehitimu Elimu ya Kidato cha Nne (IV) au Kidato cha Sita (VI). Awe na Stashahada (NTA level 6) katika fani ya Masjala kutoka Vyuo vinavyotambuliwa na Serikai, mwenye ujuzi wa Kompyuta.

NGAZI YA MSHAHARA: Kwa kuzingatia ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS C

MASHARTI YA JUMLA KWA WAOMBAJI

 • Waombaji wote wawe ni Raia wa Tanzania na wenye umri wa kuanzia miaka 18 na usiozidi miaka 45 isipokuwa kwa wale tu walioko kazini Serikalini;
 • Waombaji wenye ulemavu wanahamasishwa kutuma maombi na wanapaswa kuainisha kwenye Mfumo wa kuombea ajira ulemavu walionao kwa ajili ya taarifa
  kwa Sekretarieti ya Ajira Katika Utumishi waUmma
 • Waombaji wote waambatishe maelezo binafsi yaliyojitosheleza
  (DetailCurriculum Vitae) yenye anuani inayotumika, namba za simu zinazopatikana na Anuani ya Barua Pepe (E-mail address) pamoja na majina ya wadhamini (Referees) watatu wa kuaminika.
 • Waombaji ambao tayari ni Watumishi wa Umma na wamejipatia Sifa zakuingilia
  katika kada tofauti na walizonazo, wapitishe barua zao za maombi yanafasi ya kazi kwa waajiri wao na waajiri wao wajiridhishe ipasavyo.
 • Waombaji waambatishe maelezo binafsi yanayojitosheleza (Detail C.V) yenye anuani na namba za simu za kuaminika pamoja na majina ya wadhamini (referees) watatu wa kuaminika;
 • Maombi yote yaambatane na vyeti vya Elimu na Taaluma vilivyothibitishwa na Mwanasheria/Wakili ambavyo ni vyeti vya Kidato cha Nne au Sita kwa wale waliofikia kiwango hicho na vyeti vya kuhitimu mafunzo mbalimbali kwa kuzingatia sifa za kazihusika.
 • Postgraduate/Degree/Advanced Diploma/Diploma/Certificates, – Cheti cha mtihani wa Kidato cha IV na VI, – Computer Certificate, – Vyeti vya Kitaaluma (Professional Certificate from Respective Boards);
 • “Testmonial“, ‘‘Provisional Results“, “Statement of results“, hati ya matokeo ya Kidato cha Nne na Kidato cha Sita (FORM IV AND FORM VI RESULTS SLIPS) HAVITAKUBALIWA.
 • Waombaji waliosoma nje ya Nchi wahakikishe vyeti vyao vimehakikiwa na vimethibitishwa na Mamlaka husika (TCU, NECTA na NACTE).
 • Waombaji waliostaafishwa katika Utumishi wa Umma hawaruhusiwi kuomba isipokuwa kama wana kibali kutoka kwa Katibu Mkuu Kiongozi.
 • Waombaji kazi ambao tayari ni waajiriwa katika nafasi za kuingilia walioko katika Utumishi wa Umma wasiombe na wanatakiwa kuzingatia maelekezo yaliyo katika Waraka Na. CAC.45/257/01/D/140 wa tarehe 30 Novemba, 2010.
 • Uwasilishaji wa taarifa na sifa za kughushi wahusika watachukuliwa hatua za kisheria.

Mwisho wa kutuma maombi ya kazi ni tarehe 19 Julai, 2024.

MUHIMU: Kumbuka kuambatisha barua yako ya maombi ya kazi iliyosainiwa
pamoja na vyeti vya elimu, anuani ya barua hiyo ielekezwe kwa:-
Mkurugenzi Mtendaji, Halmashauri
ya Wilaya ya Nsimbo,
S.L.P. 688,

Maombi yote yatumwe kwenye mfumo wa kielektroniki wa Ajira (Recruitment
Portal) kupitia anuani ifuatayo; https://portal.ajira.go.tz/ (Anuani hii pia
inapatikana kwenye tovuti ya Sektretarieti ya Ajira kwa kuingia sehemu iliyoandikwa ‘Recruitment Portal’).

Maombi yatakayowasiIishwa nje ya utaratibu ulioainishwa katika tangazo
hili HAYATAFIKIRIWA.

DONWLOAD PDF DOCUMENT

KWA HABARI ZAIDI DOWNLOAD APP YA NIJUZE HABARI HAPA

KUPATA NAMBA YA NIDA BURE BONYEZA HAPA


KUOMBA LESENI YA BIASHARA BONYEZA HAPA


KUPATA TIN NUMBER BURE BONYEZA HAPA


KUOMBA LOSS REPORT BURE BONYEZA HAPA

MATANGAZO YA BIASHARA WASILIANA NASI KUPITIA [email protected]

Share this Post

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!