Ajira Makala Michezo

MASWALI Yanayoulizwa Mara Kwa Mara Ajira za INEC

MASWALI Yanayoulizwa Mara Kwa Mara Ajira za INEC

MASWALI Yanayoulizwa Mara Kwa Mara Ajira za INEC, Maswali Yaulizwayo Mara Kwa Mara Ajira za NEC, Maswali ya Interview Ajira za INEC, Maswali ya Interview Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi Tanzania,Maswali Yanayoulizwa Mara Kwa Mara Ajira za NEC.

MASWALI Yanayoulizwa Mara Kwa Mara Ajira za INEC

MASWALI Yanayoulizwa Mara Kwa Mara Ajira za INEC, Maswali Yaulizwayo Mara Kwa Mara Ajira za NEC, Maswali ya Interview Ajira za INEC, Maswali ya Interview Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi Tanzania,Maswali Yanayoulizwa Mara Kwa Mara Ajira za NEC.

1:Nini kitatokea ikiwa mtu amejiandikisha zaidi ya mara moja?

Jibu: Ni kosa la jinai mtu kujiandikisha zaidi ya mara moja, na ikitokea, mtu ataadhibiwa kulingana na sheria za Uchaguzi.

2:Je Mawakala wa vyama vya Siasa wanaruhusiwa kuangalia zoezi la uandikishaji wapiga kura kituoni?

Jibu: Ndio, Mawakala wa Vyama vya Siasa vyenye Usajili wanaruhusiwa kuwa na mwangalizi mmoja kwa kila kituo cha Uandikishaji Wapiga kura.

3:Kwa nini Ujiandikishe kuwa Mpiga Kura?

Jibu: Ili kuweza kutimiza haki yako katika Kupiga Kura siku ya Kura ya Maoni na Uchaguzi, Kuweza kushiriki katika uongozi Nchi yako.

4:Nani anapoteza sifa za kuandikishwa kuwa Mpiga kura?

Jibu: Ikiwa ana Uraia wa Nchi nyingine yaani sio Raia wa Tanzania, Amehukumiwa kifungo cha zaidi ya Miezi Sita, Amehukumiwa kifo na Mahakama za Tanzania,  Amethibitika kuwa hana Akili timamu.

5:Uteuzi ni nini?

Jibu: Uteuzi ni sehemu ya Mchakato wa Uchaguzi, ambapo Tume inamteua Mgombea Kugombea nafasi katika Uchaguzi. Mgombe huyo ni sharti awe ameteuliwa na chama chake cha Siasa.

MASWALI Yanayoulizwa Mara Kwa Mara Ajira za INEC


UFAHAMU MFUMO WA UCHAGUZI TANZANIA

Tanzania inatumia Mfumo wa Uchaguzi ambao Mgombea anayepata kura nyingi halali kuliko Mgombea mwingine yeyote hutangazwa kuwa mshindi (First Past The Post).

Hii ni kwa mujibu wa Ibara ya 41 (6) ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Mwaka 1977.

Mfumo mwingine unaotumika ni wa Uwiano wa Kura (Proportional Representation) unaotumika kupata Wabunge Wanawake wa Viti Maalum ambao umetajwa kwenye Ibara ya 78 (1) ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano.

Mfumo huu pia hutumika kuwapa Madiwani Wanawake wa Viti Maalum kama ilivyoainishwa katika Kifungu cha 112 na 113 cha Sheria ya Uchaguzi wa Rais, Wabunge na Madiwani Na. 1 ya Mwaka 2024.


UBORESHAJI WA DAFTARI LA KUDUMU LA WAPIGA KURA

Kwa mujibu wa Kifungu cha 16 (5) cha Sheria ya Uchaguzi wa Rais, Wabunge na Madiwani, Na. 1 ya Mwaka 2024, Uboreshaji wa Daftari la Kudumu la Wapiga Kura utakuwa mara mbili kati ya kipindi kinachoanza mara baada ya uchaguzi mkuu na kabla ya siku ya uteuzi.

Wanaohusika katika zoezi hili ni wananchi ambao: –

 • Wametimiza umri wa miaka 18 na kuendelea ambao hawakuandikishwa hapo awali;
 • Watakaotimiza miaka 18 kabla ya tarehe ya Uchaguzi Mkuu wa Mwaka 2025;
 • Waliojiandikisha awali na wamehama Kata au Jimbo moja kwenda jingine;
 • Waliopoteza sifa mfano wale waliofariki kuondolewa katika Daftari;
 • Wenye taarifa zilizokosewa wakati wa uandikishaji; na Waliopoteza au kadi zao kuharibika.

Watendaji wa Uandikishaji/ Uboreshaji

 • Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi hutumia watendaji mbalimbali wakati wa Uandikishaji na Uboreshaji wa Daftari la Kudumu la Wapiga Kura.

Watendaji hawa ni pamoja na:-

 • Waratibu wa Uchaguzi wa Mkoa;
 • Maafisa Waandikishaji;
 • Maafisa Waandikishaji Wasaidizi;
 • Waandishi Wasaidizi; na
 • Mwendesha Kifaa cha Bayometriki

Mawakala wa Uandikishaji wa Wapiga Kura

 • Kwa mujibu wa Kifungu cha 17 (1) cha Sheria ya Uchaguzi wa Rais, Wabunge na Madiwani, Na. 1 ya Mwaka 2024, Chama cha Siasa chenye usajili wa kudumu kinaweza kumteua mtu mmoja katika kila kituo cha uandikishaji kuwa Wakala wa Uandikishaji wa Wapiga Kura.

Wajibu/Majukumu ya Mawakala wa Uandikishaji

 • Kufuatilia zoezi la uboreshaji na kutazama kama linazingatia Sheria,
 • Kanuni na Maelekezo ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi.
 • Kushirikiana na Waandishi Wasaidizi kutambua wakazi wa eneo hilo na kutoa taarifa juu ya watu wasio na sifa.

Pamoja na majukumu tajwa, Mawakala wa Uboreshaji hawaruhusiwi kufanya yafuatayo:-

 • Kuingilia shughuli za uendeshaji wa zoezi la Uboreshaji.
 • Msimamizi wa kituo ndiye mwenye mamlaka ya mwisho juu ya nani anastahili kuandikishwa au kuboresha taarifa zake kwa mujibu wa Sheria.
 • Kufanya kampeni za kisiasa katika kituo cha uandikishaji
 • Kuorodhesha majina ya watu wanaojiandikisha.

Kiapo cha Kutunza Siri cha Mawakala wa Uandikishaji

 • Kila Wakala wa Uandikishaji kabla ya kuanza kutekeleza majukumu yake kwa mujibu wa Sheria, ni lazima kula kiapo cha kutunza siri za taarifa za mwombaji au Mpiga Kura aliyeandikishwa.
 • Wakala atakula kiapo mbele ya Afisa Mwandikishaji au Afisa Mwandikishaji Msaidizi.
 • Hata hivyo, kutokuwepo kwa Wakala wa uandikishaji katika kituo cha kuandikisha Wapiga Kura hakuzuii utekelezaji wa majukumu ya Uandikishaji Wapiga Kura.

Watazamaji wa Uandikishaji

 • Kwa mujibu wa Kanuni za 46, 47, 48, 49, 50 na 51 (1) za Kanuni za Uboreshaji wa Daftari la Kudumu la Wapiga Kura za Mwaka 2024 zilizoandaliwa chini ya Sheria ya Uchaguzi wa Rais, Wabunge na Madiwani, Na. 1 ya Mwaka 2024 Watazamaji wa ndani na kimataifa, wanaruhusiwa kutazama mchakato wa Uboreshaji utakavyofanyika katika vituo vya Uandikishaji.
 • Watazamaji wa Uandikishaji kabla ya kuanza kutembelea vituo vya Uandikishaji, ni lazima waombe na kupatiwa idhini ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kuwa Watazamaji.
 • Aidha, Watazamaji 24 watakaoruhusiwa na Tume watapewa barua za kuwatambulisha kwa Maafisa Waandikishaji na Mwongozo wa watazamaji wa zoezi la Uboreshaji wa Daftari la Kudumu la Wapiga Kura ulioandaliwa na Tume.
 • Maafisa Waandikishaji watatakiwa kuwapa barua za kuwatambulisha kwa Watendaji wa vituo ambavyo watavitembelea.
 • Aidha, Watazamaji wa Uandikishaji wa Wapiga Kura hawapaswi kutoa Maelekezo kwa Mwandishi Msaidizi katika kituo husika.

Kuweka Wazi Daftari la Awali la Wapiga Kura

 • Kwa mujibu wa Kifungu vya 11 (2) cha Sheria ya Uchaguzi wa Rais, Wabunge na Madiwani Na. 1 ya Mwaka 2024, Tume inatakiwa kuweka wazi Daftari la Awali la Wapiga Kura ili kutoa fursa kwa wananchi:

Kulikagua Daftari;

 • Kufanya Marekebisho ya majina au mahali wanapoishi;
 • Kuingiza au kufuta majina ya Wapiga Kura;
 • Kuweka pingamizi kwa Mpiga Kura aliyeandikishwa na hana sifa za kuwemo kwenye Daftari la Kudumu la Wapiga Kura.

Kumuwekea Pingamizi aliyeandikishwa kwenye Daftari la Awali

 • Kifungu cha 27 cha Sheria ya Uchaguzi wa Rais, Wabunge na Madiwani, Na. 1 ya Mwaka 2024, kinaruhusu Mkurugenzi wa Uchaguzi au Afisa Mwandikishaji au mtu yeyote aliyeandikishwa kuwa Mpiga Kura, kuweka pingamizi dhidi ya jina lililopo katika Daftari la Awali la Wapiga Kura.
 • Kifungu cha 28 Sheria ya Uchaguzi wa Rais, Wabunge na Madiwani, Na. 1 ya Mwaka 2024, kinaweka utaratibu wa kuweka pingamizi.
 • Mtu aliyewekewa pingamizi hutakiwa kupelekewa taarifa ili aweze kutoa ufafanuzi ndani ya siku saba (7).
 • Kifungu cha 29 cha Sheria ya Uchaguzi wa Rais, Wabunge na Madiwani, Na. 1 ya Mwaka 2024 Mahakama itapaswa kutoa uamuzi wa rufaa hiyo ndani ya siku 14 tangu tarehe ya kupokea rufaa hiyo, uamuzi wa Mahakama ya Wilaya na iwapo aliyewekewa pingamizi hakubaliani na 25 maamuzi ya Afisa Mwandikishaji ya kuendelea kukataliwa kuwemo katika Daftari, ana haki ya kukata rufaa dhidi ya maamuzi Wilaya ndiyo utakuwa uamuzi wa mwisho na mtu hatoweza kukata rufaa katika Mahakama nyingine yoyote.

KWA HABARI ZAIDI DOWNLOAD APP YA NIJUZE HABARI HAPA


KUPATA NAMBA YA NIDA BURE BONYEZA HAPA


KUOMBA LESENI YA BIASHARA BONYEZA HAPA


KUPATA TIN NUMBER BURE BONYEZA HAPA


KUOMBA LOSS REPORT BURE BONYEZA HAPA

MATANGAZO YA BIASHARA WASILIANA NASI KUPITIA [email protected]

About the author

Nijuze

Leave a Comment

7 Comments